Panel Cephe Sistemi

Saykon Yapı

»Panel Cephe Sistemi

Panel sistem, genelde, bir kat yüksekliğinde, 2-3 aks genişliğinde atölyelerde hazırlanmış her şeyi üstünde hazır cephe elemanlarının yapıya montajı yöntemidir.

Bu sistemin pek çok avantajı var. Öncelikle “panel” içinde yalnız cam ve alüminyum olmak mecburiyetinde değil. Hazırlanan panele cam alüminyumun dışında her türlü cephe malzemesi monte edilebiliyor.

Panellerin taşıyıcı strüktürü de genelde en ekonomik olduğu için alüminyum olmakla beraber, demir, çelik hatta bir ahşap yalı için ahşap da olabilir.

Bazı basit “püf”leri olmakla beraber, prensibi basit olduğundan alüminyum cephe sistemi imal etmek için asgari teçhizata sahip her üretici tarafından imal edilebilir. Ancak, yapıya monte etmek için o yapıya uygun montaj ekipmanları gerekir ki yapı yüksekliğine, çevre imkanlarına ve son kat planına bağlı olarak değişiklik gösterir. Sistemin en büyük avantajı hızlı, ekonomik ve hatasız olmasıdır.

Sistem tamamen atölye şartlarında imal edildiği ve şantiye şartlarındaki olumsuzluklardan etkilenmediği için imalatta hata olasılığı minimumdur. İmalat seri ve kontrol edilebilir olduğu için verim yüksek ve üretim maliyeti düşüktür. Bunun yanında sadece taşıyıcı sistemde kullanılan malzeme çubuk sisteme nazaran projeye bağlı olarak %10-15 daha fazladır ki bu toplam değer dikkate alındığında maliyeti %5-7 arasında artıracaktır. Ancak, bu da seri üretimle sağlanan ekonomi ile rahatlıkla telafi edilebilir.

Montajda özel kaldırma ve yerleştirme vinçleri gerekir. Bu ilave teçhizat ve maliyet olmasına rağmen montaj ekipmanları yıllarca kullanılabilir olduğundan yatırım olarak kabul edilebilir. Ayrıca, belli miktarlara ulaşıldığında montajda sağlanan büyük hız (günde 400-500 m2 ) sistemi yine ekonomik kılmaktadır.Bu sistemde bir önemli husus ta sistemin çok küçük toleranslarla imal ve monte edilmek mecburiyetinde olacağından sistem yapıya monte edildikten sonra kötü bir sürprizle karşılaşma olasılığı yok gibidir, zira hatalı bir üretim zaten monte edilemez.

Ayrıca, yapı süresi de dikkate alındığında hızlı, hatasız ve iyi projelendirilmiş bir panel sistem mükemmel olduğu kadar ekonomik olabilmektedir.

Panel sistem dizaynının esası basit fizik kaidelerinin dikkatli uygulanmasıdır. Prensip olarak aşağıdaki detayda görüldüğü gibi yatayda ve düşeyde üçer bariyer ile sistem geçirimsizliği sağlanır. Birinci bariyer sadece suyu azaltmak içindir ve dış ortama açıktır ve suyu kolayca tahliye edebilecek imkana sahiptir.